StartSide
Om oss
Produkter
Historie
Oppskrifter
Nyheter
Kontakt oss

   
 

Om oss


l
m

l
m
 --


SIGURD LØKELAND AS

- en bedrift i rivende utvikling

Sigurd Løkeland as - tidligere Sigurd Løkeland Hermetikkfabrikk - eies og drives
i dag av tredje generasjon Løkeland. Hovedproduktet er fersk, frossen og
hermetisert krabbe, men mye ligger til rette for å utvide produktspekteret til
et større omfang av maritime produkter, som kamskjell og fersk fisk.
Det arbeides også aktivt med å få produktene ut i Europa.

Bedriften sysselsetter rundt 25 ansatte i produksjonsfasen for krabbeproduktene,
og sesongen strekker seg fra august til april.

LOGISTIKK
Sigurd Løkelands produksjonsanlegg ligger på Atløy i Askvoll komune - Sogn og Fjordane.Fersksvarer sendes fra Atløy kl. 12.00 og er fremme i Oslo/Bergen kl.04:30 dagen etter.

 

 

   

PHOTO © Copyright seafood export council
PHOTOGRAPHER Per Eide